یکی از دوستان ناشر کتابی را برای مطالعه به من داد. به او گفتم در حد توانم کتاب را در فضای مجازی معرفی خواهم کرد. با رجوع به اینترنت و پس از درج نام کتاب در موتورهای جست و جو متاسفانه با وضعیتی مواجه شدم که بسیار دردناک و تلخ بود (وضعیتی که چندان جدید نیست و در سالهای اخیر نیز بسیار رایج و فراگیر شده است). بیش از بیست سایت کتاب را برای دانلود رایگان در اختیار مخاطبان گذاشته بودند. در شرایطی که ناشران ایران در شرایط دشوار مادی و اقتصادی به سر می برند آپلود متن کامل کتاب و دانلود رایگان آن جز خیانت به فرهنگ ملی و اعلام جنگ به تولید کنندگان کتاب (اعم از نویسنده، مترجم، ناشر، موسسات پخش و کتابفروش) هیچ تعریف دیگری ندارد. متاسفانه همین موضوع بسیاری از تولید کنندگان کتاب را از فکر تولید و ارائه ی کتاب باز داشته باشد. 
با خرید کتاب از ناشر و کتابفروش به روند غیر انسانی دانلود رایگان کتاب پایان دهیم. 
کتاب «کشتار یک ملت» که نوشته ی آرنولد توین بی نویسنده و محقق معروف است به قتل عام ارامنه در سالهای جنگ جهانی اول توسط دولت وقت ترکیه می پردازد.

از مقدمه ی کتاب 
«طی جنگ جهانی اول ، ارمن ها در سیاه ترین دوران حیات تاریخی خود به سر می بردند. مقامات وقت ترکیه طرح قتل عام را چنان ریخته بودند که نه راه گریزی بود نه فرصت ماندن و نه احتمال بازگشت به زندگی. سبعیت با هدف نهایی «کشتار یک ملت» به دقت طرح ریزی شده بود. این یک قتل عام نژادی بود.
مورخان معاصر خاورمیانه، بعدها در باره ی این کشتار گفتند: «مطمئناً این نابودسازی تمام عیار نژادی در تاریخ معاصر بی سابقه و غیر قابل تصور بوده است.» ترکهای آن زمان (از اواخر قرن نوزدهم تا دومین هه ی قرن بیستم) معتقد بودند که یکبار برای همیشه ملت ارمن را به گور سپرده و سنگ گور آنها را نهاده اند. نیز بر این باور بودند که ارمن ها را آنان به گل گوتا ( منطقه ای در بیرون اورشلیم باستان ، جایی که عیسی مسیح مصلوب شد) آورده اند.»

کشتار یک ملت
نوشته ی آرنولد توین بی
ترجمه ی محمد فاضل ملک نیا
ناشر : انتشارات پرسش ( اصفهان)
تلفن تماس برای سفارش خرید:
03136672452

 

 
 
+ نوشته شده توسط سید حسینی در جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ و ساعت 23:15 |
از نویسندگان کتاب نئولیبرالیسم: خوانش انتقادی، پروفسور آلفردو سعد فیلهو و دبورا جانستون خواستم برای نسخه ی فارسی کتاب مقدمه ای بنویسند. مولفان به این درخواست پاسخ مثبت دادند و متن زیر را برای معرفی کتاب و همچنین، تبیین دیدگاه های خود در باره ی ایران و منطقه ی خاورمیانه نوشتند و برای من ارسال کردند.


مقدمه بر نسخه ی فارسی کتاب نئولیبرالیسم: خوانش انتقادی

از انتشار نسخه ی فارسی کتاب نئولیبرالیسم : خوانش انتقادی که موجب خواهد شد کتاب ما به طور گسترده تری در ایران در دسترس باشد، شادمانیم و استقبال می کنیم. موفقیت مداوم این کتاب در این منطقه و مناطق دیگر اهمیت ماندگار موضوع و مناسبت و اقتضای رویکرد بسط داده شده در این کتاب را مورد تأیید قرار می دهد. اهمیت انکارناپذیر خاورمیانه و خلیج فارس در بازتولید سرمایه داری نئولیبرال، چالش های مهم اجتماعی و سیاسی برآمده از نسل جدید جنبش¬های اجتماعی در این کشورها و کار نوآورانه ی پژوهشگران محلی، به افزایش علاقه به رویکردهای انتقادی به نئولیبرالیسم در این منطقه یاری رسانده است. خوشحال خواهیم شد که بتوانیم از طریق کتاب مان به این جنبش ها و بحث ها کمک کنیم.
خاورمیانه و خلیج فارس از مداخلات امپریالیستی صدمات بسیاری دیده است. گذار سرمایه¬داری جهانی به مرحله ی نئولیبرالی آن تنها تضادهای محلی سرمایه داری و فشار امپراتوران جهانی بر دولت های محلی را تشدید کرده است.
مراحل انتقال به نئولیبرالیسم در کشورها یکی پس از دیگری در این منطقه، بدون وقفه ادامه یافته است. آشکار است که این همراهی تنها تقاضاهایی را برای «انعطاف پذیری» بیشتر و تقاضاهای بیش از پیش تجاوزکارانه برای پیروی از منافع انباشت جهانی شده، تحت لوای «قابلیت اعتماد» و «نیازهای داد و ستد» ایجاد کرده است. در مورد خاورمیانه و خلیج فارس، این نوع تقاضاها پیوسته با تهدید و زور مورد حمایت قرار گرفته اند.
...
قدرت های اقتصادی نئولیبرالیسم، تصلّب نهادهای سیاسی تنظیم کننده ی سوخت و ساز درونی آن و فقدان اعتبار فرآیند سیاسی نشان می دهد که با وجود تضعیف بنیان های ایدئولوژیک آن، راهبردهای انتخاباتی برای تبدیل این نظام انباشت به نظامی دیگر محدود هستند. تلاش ها برای تغییر این نظام از طریق اعمال تغییرات در سیاست های اجتماعی، صنعتی، مالی و پولی اصولاً هیچگاه انتظارات را برآورده نخواهد کرد. نئولیبرالیسم نمی تواند به طور مؤثر از طریق نهادهای سیاسی و رویه ها و سیاست های مخالفی که خود آن را به وجود آورده، مورد اعتراض قرار گیرد. در عوض، این کتاب پیشنهاد می دهد که اهرم اصلی ارتقای نئولیبرالیسم باید سیاسی بوده و بر توسعه و رادیکالیزه کردن دموکراسی استوار باشد.
هدف اصلی این کتاب ارائه ی یک بررسی جامع از ابعاد مختلف نئولیبرالیسم به نسل جدید دانشجویان، محققان و فعالان است. این موضوع برای خوانندگان ایرانی باید جذاب باشد. واقعیت های منحصر به فرد تاریخی، سیاسی و اقتصادی این کشور نیازمند پیشرفت¬های دموکراتیکی است که به طور جدی بیشتر از ضرورت های داخلی ریشه گرفته باشد تا خواسته ها و انتظارات خارجی. این عوامل باید از ظهور نوع جدیدی از دموکراسی حمایت کنند. ما آرزو داریم که این کتاب منبع الهامی برای تحلیلگران انتقادی نئولیبرالیسم در ایران باشد و بیش از همه، آن تلاش ها را برای ارتقای این نظام انباشت به روش های عملی و مؤثر برانگیزد.

آلفردو سعد فیلهو و دبورا جانستون
لندن، می 2015

 

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده توسط سید حسینی در جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ و ساعت 23:5 |
برنامه¬های نئولیبرالی برای تحصیلات عالی
لِس لِوی دو

[در کشورهایی که در آنها طرحهای نئولیبرالی در حال اجراست] ما به طور فزاینده¬ای شاهد تلاش¬هایی برای خصوصی¬سازی آموزش و پرورش، خصوصاً در مدارس ابتدایی و دبیرستان هستیم. در بسیاری از موارد، بودجه¬ی مسکن و خدمات توسط شرکت¬های خصوصی تأمین ¬می¬شود. هدف از ایجاد این تحولات، وابسته کردن آموزش و پرورش به ارزش¬های تجاری و مهارت¬های تفرجی است گرچه رسماً به عنوان بهبود دهنده¬ی کیفیت و کارآمدی توجیه شده¬اند. 
در دانشگاه¬ها، خصوصی¬سازی آشکار عمدتاً ابعاد غیرآموزشی نظیر تدارکات و تأمین منابع مالی را هدف قرار داده است. برای آموزش عالی به طور کلی، تهدید اصلی باید کمتر از بازاری کردن به صورت خصوصی¬سازی شمرده شود. این امر به معنای تغییر دادن روابط مردم و ارزش¬ها به سمت شبیه¬سازی ارزش¬های بازار است در ضمن مؤسسه را به گونه¬ای راه اندازی می¬کند که گویا یک مرکز تجاری است.
گرایش¬های اخیر، سرمایه¬داری تحصیلی نامیده شده¬اند. اگرچه هنوز بودجه¬ی اصلی¬ کارکنان دانشگاه توسط دولت تأمین می¬شود، کارکنان برای تأمین وجوه خارجی به سمت رقابت کارآفرینانه سوق داده شده¬اند. کارکنان تحت چنین فشاری برای تضمین پولهای خارجی به تدابیر بازاری یا بازارمانند می-اندیشند (اسلاتر و لسلی 1997).
این اقدامات، پا را از تولید صرف درآمد بیشتر فراتر گذاشته¬اند به طوری که آموزش عالی به زمینه-ای برای برنامه¬های بازاری شدن تبدیل شده است. از سال 1990 به این سو، دانشگاه¬های سرتاسر جهان به پذیرش الگوهای تجاری دانش، مهارت¬ها، برنامه¬ی آموزشی، تأمین مالی، حسابداری و سازماندهی مدیریت اصرار ورزیده¬اند. ظاهراً آنها برای تضمین تأمین وجه دولت و حفظ خودشان از تهدیدهای رقابتی باید چنین کاری را انجام دهند. 
این فشارها، مکمل راهبردهای گسترده¬تر نئولیبرالی برای شکل¬دهی مجدد جامعه بر طبق الگوی بازار هستند. لیبرالیسم اولیه در قرن نوزدهم، بازار را به عنوان قلمرو آزادی به صورت ایده¬آل، مطرح و به امری معمول تبدیل کرد. مبارزان بازار در حالی که به طور فیزیکی هر مانع یا مقاومتی را به عنوان تداخل غیرطبیعی سرکوب می¬کردند این بینش را از طریق حصار کشی¬¬های زمین و تجارت آزاد دنبال کردند (نگاه کنید به فصل 5). در مقایسه، طرح امروزی نئولیبرال منافع مشترک گذشته را خنثا می¬سازد، کالاهای عمومی را خصوصی می¬کند، برای پرداخت یارانه به سودها از هزینه¬های دولتی استفاده می¬کند، مقررات ملی را تضعیف می¬کند، موانع تجاری را برمی¬دارد و بنابراین، رقابت بازار جهانی را تشدید می¬کند. نئولیبرالیسم با تقسیم کردن مردم به فروشندگان و خریداران خاص، بر منابع انسانی و طبیعی، استثمار هر چه بیشتری تحمیل می¬کند.

نئولیبرالیسم 
خوانش انتقادی
ناشر : انتشارات پرسش ( اصفهان)
تلفن تماس برای سفارش خرید:
03136672452

+ نوشته شده توسط سید حسینی در جمعه هجدهم دی ۱۳۹۴ و ساعت 22:25 |
منتشر شد:

نئولیبرالیسم 

خوانش انتقادی
(همراه با مقدمه ی نویسندگان برای خوانندگان فارسی زبان)
نوشته ی: آلفردو سعد فیلهو ـ دبورا جانستون
ترجمه ی میرجواد سیدحسینی
مریم اسماعیلی دورباطی
زهرا امیری
ناشر : انتشارات پرسش ( اصفهان)
نشانی ناشر: اصفهان، سی وسه پل، مجتمع تجاری باران، ط. زیرین، واحد ۱۳
تلفن تماس برای سفارش خرید:
03136672452

 

نئولیبرالیسم: خوانش انتقادی

 

 

 

+ نوشته شده توسط سید حسینی در سه شنبه پانزدهم دی ۱۳۹۴ و ساعت 20:29 |
دوستانی که مایلند در شرایط سخت کنونی که قیمت کاغذ و سایر ملزومات نشر کتاب رشد صعودی عجیبی دارد، کتاب خود را با کیفیت و قیمت مناسب منتشر کنند از طریق ایمیل و یا درج پیام با من تماس بگیرند.

در این روش، تمام مراحل چاپ و انتشار کتاب با کیفیت مطلوب انجام می شود، ولی هزینه ی نهایی انتشار تا حدود یک پنجم یا بیشتر کاهش پیدا می کند.

این روش به افراد مستعدی که هزینه ی کافی برای انتشار کتاب ندارند کمک می کند تا آثار خود را به بازار عرضه کنند.

 

+ نوشته شده توسط سید حسینی در شنبه بیست و هشتم بهمن ۱۳۹۱ و ساعت 14:54 |
 

ایمیل من تغییر کرد . دوستان اگر نظر یا پیام خصوصی دارند و یا در زمینه ی چاپ و نشر کتاب نیازمند دریافت مشاوره هستند نظرات خود را با این ایمیل برای من ارسال کنند :  mjsh1965@yahoo.com

+ نوشته شده توسط سید حسینی در سه شنبه بیست و چهارم بهمن ۱۳۹۱ و ساعت 9:47 |
... من نمی دانم این سنت غیر حسنه ی اهدای کتاب توسط شاعر و نویسنده را اولین بار چه کسی بنایش را گذاشته که تقریبا همان حکایت گذاشتن خشت کج است . بیشتر شاعران و نویسندگان جوان و حتی پیش کسوت که هنوز نامی برای خود دست و پا نکرده اند باید خودشان برای انتشار کتابشان سرمایه گذاری کنند . ناشران محترم هم معمولا فقط  اخذ مجوز و چاپ کتاب را تضمین کرده و خودشان را از پخش و فروش کتاب خلاص می کنند و فروش کتاب را می اندازند گردن شاعر و نویسنده .تازه همه ی فامیل و آشنایان و دوستان هم به استناد همان خشت کجی که شرحش رفت انتظار دارند کتاب را رایگان از مولف ، تازه با امضای خودش دریافت کنند . واقعا حکایت جالبی است . در این میان دو نفر سود می کنند . ناشر از نوع کلان و خواننده  از نوع خرد . و ظاهرا همه ی ضرر و زیان به گردن مولف است . به این می گویند چرخه ی اقتصاد نشر !
شاید شما هم سهم مولف ، ناشر، پخش کننده  و فروشنده ی کتاب را از قیمت پشت جلد ندانید.سهم مولف معمولا 10 درصد پخش کننده 20 درصد فروشنده 30 درصد و ناشر 40 درصد . که البته این درصد ها  ممکن است کمی بالا و پایین شوند ولی نکته ی جالب اینجاست که سهم مولف  در هر شرایطی کمتراز بقیه  است . جالب است نه ؟ مولف ، یعنی خالق اثر  یعنی کسی که اگر نباشد ناشر و پخش کننده و فروشنده محلی از اعراب ندارند سهمش از اثری که آفریده از همه کمتر است و ما یعنی خوانندگان اثر او از او انتظار داریم که او کتابش را دودستی با امضای خودش تقدیم ما کند ! جداً آیا تا به حال شده شما از یک ناشر یا فروشنده خواسته باشید کتاب به شما تقدیم کند ؟  چرا این در خواست مضحک به نظر می رسد ولی در خواست از خالق اثر منطقی ؟ یکی از دوستان اتفاقا همین امروز تعریف می کرد که در یک کشور خارجی فرهنگی از دیر باز شکل گرفته و آن این است که خلق الله کتابی که  از کتابفروشی می خرند  را به نشانی مولف کتاب می فرستند و از او خواهش می کنند کتاب را برایشان امضا کند و بسته به کَرَمشان یک اسکناس 10 یا 100 دلاری هم لای کتاب می گذارند و برای او می فرستند!  شما این فرهنگ را با فرهنگی که در کشور ما از دیرباز حاکم بوده مقایسه کنید .بیایید از امروز تصمیم بگیریم کتاب نزدیکترین دوست یا فامیلمان را هم برویم و بخریم  و فقط او به ما افتخار بدهد و برایمان امضا کند .شاید با این کار لااقل بخشی از  سرمایه ی اولیه ای که او برای چاپ کتاب هزینه کرده را به او برگردانیم.

 

از وبلاگ سنگچین ؛ سعید بیابانکی

 
http://sangcheeen.blogfa.com/

+ نوشته شده توسط سید حسینی در سه شنبه هجدهم مهر ۱۳۹۱ و ساعت 14:40 |
mahan پرسیده:

سوال اولم : چگونه مي توانم كتابي را كه به نظرم مفيد است براي ترجمه تهيه كنم؟
دو: اول كتاب را ببرم نزد ناشر يا اول ترجمه كنم و بعد كتاب و ترجمه را براي ناشر ببرم؟
سه: چطور به ناشر اطمينان كنم؟ كتاب و ترجمه را با هم تحويل بدهم و بعد اگر اتفاقي افتاد؟؟؟
چهار: آيا مي توانم انتظار دريافت حق العملي را براي كار اول داشته باشم؟
ممنونم

...............................................................

اول : نام نویسندگان کتابهای مفید را از کتابفروشان و ناشران بپرسید. علاوه براین ببینید خودتان به چه نوع آثاری علاقه دارید؛ پر فروش یا با محتوا؟ بسته به اینکه به کدام رده علاقه مند هستید از ناشران مرتبط سوال کنید. البته گاهی خود ناشران کتاب برای ترجمه دارند در این صورت نمونه ای از ترجمه های خود را ارائه می دهید و بعد کتابی را برای ترجمه در اختیار شما قرار می دهند.

دو : اگر کتاب دارید باید ببینید کدام ناشر کتاب شما را چاپ می کند؟ مثلا نشر مرکز هیچ وقت تریسی چاپ نمی کند و یا انتشارات نسل نو اندندیش هیچ وقت از نیچه کتاب چاپ نمی کند . اینها قانونمندی های عرصه ی نشر است. ناشران بر اساس موضوع کار می کنند اگر کتابی در موضوع روانشناسی دارید به ناشرانی مثل رشد و بعثت و ... مراجعه کنید. پس ببینید چه کتابی دارید و چه ناشری کتاب شما را چاپ می کند بعد برای ارائه ی ترجمه ی خود اقدام کنید.

سه : بله باید به ناشر اعتماد کامل داشته باشید چه بهتر  که از دوستان و آشنایان نشانی یک ناشر خوب را بگیرید در غیر این صورت از کتابفروشان و ناشران دیگر سوال کنید . اگر به ناشری اعتماد ندارید ترجمه تان را به او نسپارید.

چهار : حق الترجمه ی کتاب اول بستگی به ناشر دارد برخی ناشران درصدی می دهند برخی پشت جلد و تنها برای یک چاپ و گروهی هم هیچ پولی نمی دهند.

اگر مایلید نمونه ای از ترجمه ی خود برای من ارسال کنید تا نوع کارتان را ببینم. شاید بتوانم کتاب و ناشری به شما معرفی کنم.
شاد باشید.

+ نوشته شده توسط سید حسینی در یکشنبه هفتم اسفند ۱۳۹۰ و ساعت 10:18 |

   دوران اخیر را دوران انفجار اطلاعات نامیده­اند. دلیل این نامگذاری هم این است که بشر در طول حیات درازآهنگ خود تا به امروز نتوانسته تا بدین حد از دانش و اطلاعات دست یابد. علاوه براین در این دوران، هر روز اطلاعات بیشتری در اختیار افراد بشر قرار می­گیرد به طوری که دیگر افزایش حجم اطلاعات، تدریجی و به صورت تصاعد عددی نیست، بلکه به صورت تصاعد هندسی است بدین معنی که در مدت کوتاهی، حجم دانش بشر دو یا چند برابر می­شود و این همه، به مدد استفاده از فناوریهای جدید رسانه­ای و رایانه­ای و بهره­گیری سنجیده و  هوشمندانه از تکنولوژی­های روز امکان­پذیر شده است.

باری، در مفهوم سنتی آموزش، ما با یک مکان جغرافیایی خاص به نام مدرسه یا دانشگاه، مدرس، تعدادی دانشجو و تجهیزات و وسایل کمک آموزشی مواجه بودیم. با این شیوه، انسان از دوران باستان تا امروز به آموزش پرداخته و دانسته­هایی را کسب کرده است اما این شیوه، به رغم مزایای بسیاری که داشت همواره با مشکلاتی مانند وابستگی به مکان مشخص مادی و جغرافیایی به نام مکان آموزشی و حضور الزامی مدرس و آموزش­پذیر مواجه بود به طوری که اگر این دو در آن مکان خاص حضور نداشتند، عملا «تشکیل کلاس درس و به دنبال آن، تدریس» معنا نمی­یافت و فرآیند آموزش، ناقص می­ماند. به عبارت دیگر، در شیوه­ی سنتی، برگزاری کلاس درس، منوط به حضور فیزیکی مدرس و دانشجو بود. یعنی با اینکه گـاه همه­ی امکانات در محل موجود بود، اما مدرس یا دانشجو، به دلیل دوری راه و بعد مسافت، نمی­توانستند در محل برگزاری کلاس حضور داشته باشند و به همین دلیل، برگزاری فرآیند تدریس و آموزش امکان­پذیر نبود. مشکل کمبود استاد تا همین چند سال پیش، بسیاری از دانشگاهها و موسسات آموزش عالی را ناگزیر به استخدام استادان پروازی کرده بود، روشی که هم برای استاد و هم برای دانشگاه، مشکلات­ غیر قابل پیش­بینی و عدیده­ای در پی داشت. احتمال وقوع تصادفات جاده­ای و نا امن بودن پروازها از مهم­ترین موانعی بود که بسیاری از استادان را از پذیرش چنین پیشنهادهایی منصرف می­کرد.

باری، در روش سنتی، مسایل مرتبط با برنامه­ریزی برای حضور به موقع استاد و دانشجو در محل برگزاری کلاس نیز مشکل دیگری بود که در برخی مواقع، امکان تشکیل کلاس را ناممکن می­کرد و عملا در بسیاری از موارد، علاقه­مندان نمی­توانستند در محل تشکیل کلاس حضور داشته باشند و از تحصیل محروم می­ماندند.

اما فناوریهای جدید تمام این موانع را شکسته است به طوری که استاد و دانشجویان می­توانند در مکانهای جغرافیایی مختلفی حضور داشته باشند و دیگر نیازی به برنامه­ریزی و صرف هزینه­های گزاف سکونت دانشجو و استاد و پذیرش خطرات رفت و آمد نیست. به عنوان ارائه ی نمونه ای برای این موضوع جالب است به امکانات جدید گوگل پلاس اشاره کنیم که امکانی فراهم کرده است که ده نفر به طور همزمان در مناطق مختلف دنیا می­توانند با یکدیگر به صورت ویدئویی چت کنند. این مفهوم نوین آموزش است که ده نفر به رغم حضور در مکان مختلف جغرافیایی با استفاده از ابزارهای جدید کامپیوتری می­توانند با هم گفت گوی ویدئویی و تصویری داشته باشند. هم اکنون سایتهایی چون Wiziq عملا امکان تشکیل کلاس با تمام امکانات کمک آموزشی را به صورت مجازی فراهم کرده­اند.

باری، همانگونه که در ابتدا نیز یادآوری شد، روش آموزش مجازی فواید بسیاری به شرح زیر دارد:

1.  نیازی به حضور فیزیکی استاد و دانشجو در یک محیط آموزشی جغرافیایی محدود نیست.

2. نیازی به فراهم کردن وسایل رفت و آمد از شهر محل سکونت مدرس و اسکان وی و انتقال  آموزش­پذیران (یعنی کارکنان) به محل کار و بالعکس نیست؛ موضوعی که با توجه به بالا رفتن بهای بنزین وسایل نقلیه، افزایش مداوم قیمت بلیت هواپیما و سایر هزینه­های جنبی و  مشکلات متعدد و موارد بسیار دیگر برنامه­ریزان را به راه اندازی سیستم آموزش مجازی بیش از پیش ترغیب کرده است.

3.  نیازی به حضور کارکنان و پرداخت مبلغی تحت عنوان اضافه­کاری به کارکنان نیست.

4. از لحاظ نظری و عملی امکان استفاده از دوره­ها و کلاس­ها اگر نگوییم بی­نهایت، دست کم باید بگوییم، به طور چشمگیری بالا رفته و افراد می­توانند با حضور در سایت آموزش مجازی به مطالب مورد نظر خود دست یابند و یا با اطلاع از مفاد و مطالب و نیز زمان برگزاری کلاسهای جدید در صورت نیاز و علاقه در دوره­های آموزشی به صورت آنلاین شرکت کنند.

5. با این طرح پیشنهاد و اطلاع آن به مدرس، آنان نیز در اشاعه­ی فرهنگ آموزش مجازی بیش از پیش ترغیب خواهند شد.

با بهره گیری از امکانات آموزش مجازی :

الف. مدرس و کارکنان می­توانند با دسترسی به سایت از طریق رایانه و وبکم، در کلاسهای آنلاین حضور پیدا کنند.  

ب. تمام مطالب، تصاویر، فیلم­ها، مواد و مطالب آموزشی در سایت ذخیره شده و دانشجو (پرسنل) در هر کجا که باشد تنها با مراجعه به سایت خواهد توانست (به صورت آنلاین یا آفلاین) به مطالب آموزشی دسترسی پیدا کند. بدین ترتیب، با فراهم شدن این امکان، هیچ دوره­ای از دست نخواهد رفت و همیشه در سایت ذخیره و قابل استفاده خواهد بود.  

پ. طبیعتا اگر نظر مدیریت شرکت یا موسسه­ی محل کار بر این باشد که مطالب سایت منحصرا برای کارکنان قابل استفاده باشد، می­توان برای کارکنان، شناسه و نام کاربری در نظر گرفت تا دیگران نتوانند به آن مراجعه و استفاده کنند. اگر هم نظر بر این باشد که اطلاعات و مواد سایت باز باشد، استفاده از منابع موجود بر سطح اطلاعات مراجعه­کنندگان می­افزاید و خود راهی برای ارتقای سطح دانش فنی و تخصصی در کشور و انبوه کاربران فارسی زبان خواهد بود.  

به عقیده­ی راقم، جدید بیشتر در سرمایه گذاری و بهره گیری از این امکان جدید، در مقابل هزینه­ها­ی نسبتا اندک اجرایی شدن و فراهم­سازی زمینه­های لازم آن ( از جمله راه­اندازی یک سایت آموزش مجازی و تهیه­ی وبکم برای مدیران و روسای واحدهای صنعتی)، فواید بسیاری دارد به دلیل اینکه؛

I . اکنون در بیشتر واحدهای صنعتی و منازل رایانه وجود دارد که با راه­اندازی سایت آموزش مجازی، کارکنان به بهترین وجهی می­توانند به صورت بر خط (آنلاین) و یا برون خطی (آفلاین) از مطالب آموزشی استفاده کنند.

II . تعداد دوره­ها و مدت زمان آموزش در محل کار به نحو چشمگیری افزایش یافته و در ارتقای دانش فنی و تخصصی کارکنان نقش قابل توجهی خواهد داشت.

III . کارکنان از مواقع بیکاری در منزل و یا هر مکانی بیرون از شرکت، به نحو مناسب­تری استفاده کرده و ارتباطشان با شرکت قطع نخواهد شد. کارکنانی که در شرکت هستند نیز در صورت تمایل می­توانند با نظر رییس یا مدیر، ضمن حضور در واحدهای خود، در دوره­ها شرکت کنند.

IV . چیزی که برای دو سویه شدن آموزشها لازم است وجود یک دستگاه وبکم در کنار کامپیوتر است که خریداری آن هم نیاز به هزینه­ی چندانی ندارد. (قیمت یک دستگاه وبکم دارای کیفیت مطلوب، حدود سی هزار تومان است. )

V . حتا اگر امکان برگزاری کلاسهای آموزش آنلاین وجود نداشته باشد که یقینا با انجام تمهیدات برنامه­نویسی و طراحی تخصصی برنامه­های کامپیوتری می­توان به این هدف دست یافت، این پیشنهاد راهی است برای انسجام­بخشی و سازماندهی به روز مجموعه­ی مطالب و مواد آموزشی در یک سایت مشخص که برای برنامه­ریزان واحد آموزش و سایر کاربران فواید بسیاری خواهد داشت.

به هر روی، آموزش مجازی روشی است که با عنوان «دانشگاه مجازی» سالهاست در بسیاری از دانشگاهها و موسسات آموزشی به طور جدی پی­گیری و اجرایی شده و با این عنوان و به همین شیوه، چندین دانشگاه در جهان و ایران در حال فعالیت هستند.

 به هر روی، چندی نخواهد گذشت که شرکتهای تولیدی و صنعتی ناگزیر خواهند شد برای معرفی محصولات و افزایش تعداد مشتریان خود و نیز بالا بردن سطح دانش فنی و تخصصی کارکنان و غنا بخشی اوقات فراغت آنان با برنامه­های آموزشی، به طور جدی به آموزشهای مجازی روی بیاورند. بیل گیتس بنیانگذار و مدیر شرکت مایکروسافت چندی پیش گفته بود تا چند سال آینده تلویزیونهایی به خانه­ها راه خواهد یافت که بینندگان آن می­توانند با مجریان به طور مستقیم به گفت و گو بنشینند و برنامه­ها را بدون توجه به زمان پخش­شان انتخاب و مشاهده کنند. طبیعتا در آن زمان دیگر نمی­توان به شیوه­ی آموزشی محدود امروز بسنده کرد چرا که رسانه­ها خواهند کوشید تعداد هر چه بیشتری از بینندگان را به سوی خود جلب کنند. پس چه بهتر که صنایع کشور با وجود کارشناسان توانمند و متخصص، به این موضوع مهم و در خور توجه به طور جدی تری بیندیشند.

برای پیشرو بودن باید نگاهی به آینده داشت و برای دستیابی سریعتر به اهداف، با برنامه­ریزی سنجیده و خلاقانه، از امکانات انسانی و فنی موجود به بهترین نحوی بهره برداری کرد.

+ نوشته شده توسط سید حسینی در شنبه چهاردهم آبان ۱۳۹۰ و ساعت 10:14 |
بی تو خاکسترم

بي تو اي دوست
بي تو تنها و خاموش
مهري افسرده را بسترم
 بي تو در آسمان اخترانند
ديدگان شررخيز ديوان
بي تو نيلوفران آذرانند
بي تو خاكسترم
بي تو اي دوست
بي تو اين چشمه سار شب آرام
چشم گرينده آهوان است
بي تو اين دشت سرشار
دوزخ جاودان
بي تو مهتاب تنهاي دشتم
بي تو خورشيد سرد غروبم
بي تو بي نام و بي سرگذشتم
بي تو خاكسترم
بي تو اي دوست
بي تو اين خانه تاريك و تنهاست
بي تو اي دوست
خفته بر لب سخنها است
بي تو خاكسترم
بي تو
اي دوست

"م.آزاد"

 

+ نوشته شده توسط سید حسینی در دوشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۰ و ساعت 19:45 |
مطالب قدیمی‌تر